خدمات

سایت کلینیک برتر در طی این مدت دوره هـای مختلف تکمیلی را در زمینه جراحی های زنان،  جراحی بینی ، جراحی شکم و لابیاپلاستی . در داخل و خارج کشور گذرانده است.